top of page

Kommende arrangementer

 • Vurderer du å bytte jobb?
  Vurderer du å bytte jobb?
  tor. 10. mars
  Webinar | ZOOM
  10. mars 2022, 18:00 – 20:00
  Webinar | ZOOM
  10. mars 2022, 18:00 – 20:00
  Webinar | ZOOM
  Gå ikke glipp av denne ettermiddagen skreddersydd for deg som ønsker å ta styring over egen karriere (Bilde: Bjørg Thorhallsdottir).
 • Jobbsøkerprosessen, ikke sitt alene.
  Jobbsøkerprosessen, ikke sitt alene.
  man. 14. feb.
  Webinar - ZOOM
  14. feb. 2022, 11:00 – 13:00
  Webinar - ZOOM
  14. feb. 2022, 11:00 – 13:00
  Webinar - ZOOM
  Pris: 249,- Karrierewebinar for deg som ønsker motivasjon, inspirasjon og konkrete verktøy for å mestre, håndtere og rocke jobbsøkerprosessen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidspulten som alter:

Jakten på mening i jobb og hvordan det påvirker karrierehelsen vår

 

Av: Elaine Bloom og Ståle Anderstuen

 

Arbeid er noe annet i dag enn tidligere. Mange knytter jobb til identitet, mening og selvrealisering. For noen spiller arbeidet en så sentral rolle at det er blitt den viktigste meningsskaperen i livet. Andre opplever imidlertid at arbeidslivet ikke møter forventninger om å være meningsfylt. Hva gjør jakten på mening i jobb med oss, og hvordan påvirker det vår karrierehelse?

 

Et jag etter mening?

 

Alle har en karrierehelse. Den er viktig for hvordan du har det på jobb, og den er også viktig for hvordan du har det utenfor jobb, da arbeid også har innvirkning på andre arenaer i livet. Karrierehelse handler om hvem du blir i møte med jobben, og hva du lar jobben bli i møte med deg. I hvor stor grad føler at du kan være deg selv på jobb? Hvem blir du i møte med arbeidsoppgavene, lederen din, og kollegene dine? 

 

Gjennom arbeid med karriereveiledning i det offentlige og private over flere år, har vi møtt mange som ikke er fornøyd med jobbene sine, som ønsker en endring i arbeidssituasjonen eller (ny) jobb. I dag er forventningene til arbeidslivet annerledes enn tidligere. Jobb er for mange noe mer enn bare å tjene til livets opphold. Jobb handler ikke bare om penger eller overlevelse. Jobben er blitt et sted for å finne mening, fellesskap og hensikt i livet. For noen handler det ikke bare om å søke etter mening i jobben, men også om å lete etter meningen med livet gjennom jobben. Mening er blitt den nye valutaen.

 

Aldri før har vi hatt større frihet til å velge utdanning, jobb og karriere, men i friheten hviler det også et ansvar. Man er sin egen lykkes smed. For noen kan dette oppleves som frigjørende og gi store muligheter, en følelse av å kunne “bli hva du vil”. For andre kan imidlertid friheten virke tyngende og begrensende. Man kan fort kjenne på en frykt for å velge “feil”,   og et press på å velge “riktig”. I spennet mellom “feil” og “riktig” valg kan det oppstå karriereskam, en følelse av å ikke mestre eller håndtere egen karriere.

 

I et arbeidsliv som krever mer av oss enn tidligere, med tanke på den enkeltes ansvar og muligheter til å velge, er det viktig å ta vare på karrierehelsen. Karrierehelse tar pulsen på hvordan du har det i forbindelse med jobb og karriere. Gjennom å utforske de fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle aspektene ved egen karrierehelse, kan du få innsikt i hvordan du egentlig har det, og hva du trenger. Dette legger grunnlaget for hva som skal til for at du kan ta de neste stegene som er riktig og viktig for deg i din karriere. 

 

Arbeid – forbannelse eller frelse? 

 

Jakten på å finne drømmejobben, sitt kall – en forventning om å finne en jobb som skal gi deg lykke, har ringvirkninger for både individ, organisasjon og samfunn. På samme måte som individet har en karrierehelse, har også organisasjoner en karrierehelse. Individet påvirker organisasjonen, og organisasjonen påvirker individene som er en del av den. Bærekraftig karrierehelse utvikles i skjæringspunktet mellom organisasjonens og individets forventninger til hverandre. 

 

Mange jobber i dag er ikke skapt for at man skal leve ut sin passion eller purpose. I mange jobber er man avskåret fra å se hele arbeidsprosessen, arbeidsfordelingen er oppdelt. I moderne hustle culture promoteres tanken om at gjennom å gi store deler av deg selv i arbeidet for å nå dine profesjonelle mål, utvikler du både ditt potensial og finner din purpose. En slik jakt etter mening og større hensikt i livet gjennom jobben kan fort legge grunnlag for utbrenthet, uro, bekymring, og følelsen av å ikke være god nok.

 

For mange kan det oppleves som en mismatch mellom jobber drevet av kapitalisme, og en personlig meningssøken. En følelse av å stadig høre den lille stemmen som sammenligner deg med andre, som lurer på om du er god nok: Er jeg på rett plass? Hva er jeg egentlig ment for? Hva annet finnes der ute for meg? 

 

Det er en relativt ny idè at jobb skal være en arena for mening og selvrealisering. Ser vi bakover i historien er særlig to syn om arbeid fremtredende. I boken Arbeidets filosofi skildrer filosof Lars Svendsen at arbeid enten har blitt sett på som en meningsløs forbannelse, et syn som dominerte fra antikken til reformasjonen, eller et meningsfullt kall, et syn som har dominert fra reformasjonen og fremover.

 

Hvis vi kaster blikket helt tilbake til bibelske tider, finner vi at arbeid er en byrde og straff. I det Adam og Eva ble kastet ut fra paradis, ble mennesket dømt til å arbeide. Arbeid i antikkens greske kultur gir oss heller ikke et mer optimistisk syn. Aristoteles fortsetter hovedsakelig synet på arbeid som en byrde, og fremhever særlig at den som må jobbe ut av nødvendighet for å overleve ikke er et fritt menneske. 

 

Synet på arbeid endres særlig med protestantismen på 1500-tallet, der arbeid blir en måte å tjene Gud på – alle skal arbeide og alle har fått sitt kall fra Gud. Fremgang i arbeidet tydet på frelse i det neste liv. Jakten på den personlige meningen i arbeidet, kan vi i stor grad spore tilbake til Romantikken fra midten av 1700-tallet. 

 

Med fremveksten av den moderne individualismen kan vi ane konturene av arbeidet som kall i dagens jakt etter mening gjennom jobben. Frank Parsons, karriereveiledningens far, fremhevet tidlig på 1900-tallet at alle mennesker har talent og potensiale, og en forpliktelse overfor seg selv og samfunnet til å realisere dette potensialet. 

 

I dag har ikke individet bare valget, men også et stort ansvar med tilhørende press for å realisere seg selv og nå sitt potensial. Forskjellen fra tidligere tider, er at vi i dag ikke nødvendigvis lenger tjener hellige makter, vi tjener oss selv. Vi har gått fra å vite vår plass, til å måtte finne vår plass, der arbeidspulten har blitt vårt nye alter – et sted å finne mening,  hensikt og tilhørighet i livet.

 

Gift med jobben – i gode og onde dager

 

Når er det riktig å bli i jobben? Når er det riktig å gå? 

 

Arbeid blir ofte fremhevet som et middel til god helse. Selv om arbeid i mange tilfeller er helsebringende, kan jobben også være et sted som bidrar til uhelse. Mange har forventninger om at jobben skal gi personlig utvikling, mening og fellesskap. Men i noen tilfeller, kan også jobb fostre kjedsomhet, meningsløshet og utenforskap. Jobben lever ikke opp til forventningene. I andre tilfeller blir jobben en arena hvor anerkjennelse, prestasjon og status driver en til å gå på akkord med seg selv.  

 

Mange ønsker en endring i karrieren, men kan oppleve at mye står i veien for å ta grep: frykt for det ukjente, vi vil gjerne vite hva vi går til, og vi vet ikke hvor vi skal begynne. Følelsen av å stå alene, og tankene omkring hva andre mener, påvirker oss ofte i større grad enn vi er klar over. Selv om du ønsker å gå, blir du fortsatt værende. 

 

Hvordan du har det i møte med arbeidslivet er knyttet opp mot hvordan det står til med karrierehelsen. Det er en kunst å ta seg selv og sine behov på alvor. God karrierehelse fordrer at vi er ærlige med oss selv om hva vi trenger og hva som er riktig og viktig for oss. Det krever mot å utforske i hvilken grad vi går på kompromiss med oss selv. Spør deg selv, hva har du ofret frem til nå? Hva er du villig til å gi slipp på? Slike refleksjoner kan starte viktige endringsprosesser som kan være av stor betydning for deg og din karriere.

 

Det ene riktige karrierevalget som avgjør alt

 

Vi har alle et behov for å høre til, og vi har alle behov for å kunne være oss selv. Jo mer opptatt vi blir av å passe inn, jo mer føler vi at vi går på kompromiss. Velger du det som er riktig og viktig for deg, eller det du tror andre forventer av deg? Kanskje kan du kjenne deg igjen i en situasjon på jobb hvor du svarte ja, da du egentlig ønsket å svare nei. 

 

Jobb og karriere kan ta opp mye fysisk, emosjonell og mental kapasitet som er av betydning for vår velvære og livskvalitet. Det finnes ikke én sannhet om en meningsfylt jobb, drømmejobben eller den perfekte karriere. Det avhenger av hvem du er, hva du gjør, hvordan du gjør det og hvorfor du gjør det. Hvordan og hvorfor vi finner mening i jobben varierer også ut fra ulike faser i livet. Ved forskjellige livsfaser vil det være ulike behov og ulik motivasjon, noe som er med på å definere meningen i jobb og karriere. 

 

Alle har en karrierehelse. Hvordan tar du vare på din? 

 

Litteratur

 

Savickas, M. L. (2011). Career Counseling (1. edition.). Washington, D.C.: American

 

Psychological Association. (150 s)

 

Pryor, R., & Bright, J. (2011). The chaos theory of careers. A new perspective on working in the twenty-first century. Routledge.

 

Højdal, L., & Poulsen, L. (2012). Karrierevalg: Teorier om valg og valgprocesser (2. utg.). København: Shultz.

Nygård, R. (2006). Aktør eller brikke? Om menneskers selvforståelse. Oslo: Pensumtjeneste AS.

 

Patton, W., & McMahon, M. (2014). Career Development and Systems Theory (3. utg.). Rotterdam: Sense Publishers.

Babineaux, R., & Krumboltz, J. (2013). Fail fast, fail often: How losing can help you win. New York : Penguin Group.

 

Bergmo-Prvulovic, I. (2014, Mars 3). Is career guidance for the individual or for the market? Implications of EU policy for career guidance. International Journal of Lifelong education, ss. 376-392

 

Kjærgård, R., & Plant, P. (2018). Karriereveiledning for individ og samfunn. (P. Plant, Red.) Oslo: Gyldendal Akademisk AS.

 

Kompetanse Norge. (2020). Nasjonalt kvalitetsrammeverk. Presentasjon av områdene kompetansestandarder, karrierekompetanse og etikk. Oslo: Kompetanse Norge. 

 

Parsons, F. (1909). Choosing a Vocation. Boston: Houghton Mifflin.

 

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.

 

Sultana, R. G. (2018). Prekaritet, innsparinger og samfunnskontrakt i en flytende verden:

 

Karriereveiledning i balansen mellom borger og stat. I R. Kjærgård, P. Plant, & P. Plant (Red.), Karriereveiledning for individ og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk AS. 

 

Svendsen, Lars Fr. H. (2011). Arbeidets filosofi. Universitetsforlaget. 

Karrierehelse: når nærhet til jobb skaper avstand i våre nære relasjoner

Tekst: Elaine Bloom | Foto: Alan Thomas Duncan Wilkie

 

Intimitet spiller en viktig rolle i sex og samliv. Men hva skjer når nærheten til jobben skaper avstand i våre nære relasjoner? Du har kanskje opplevd følelsen av stress og press som henger igjen som en skygge selv etter arbeidsdagen er over. Når du er sammen med partneren din, barna, familien eller vennene dine, opplever du at det er vanskelig å være til stede. Du er fysisk til stede i rommet, men tankene og følelsene dine er opptatt av jobben. Du tenker på det du skulle ha gjort, det du har utsatt, og det som venter deg i morgen. Hvor lenge siden er det du stoppet opp, tok et steg tilbake og tok pulsen på din karrierehelse.

 

Liker du den du blir på jobb?

Karrierehelsen vår påvirker hvordan vi har det på, og utenfor jobb. Alle har en karrierehelse, også organisasjonen din. Karrierehelse handler om velvære og livskvalitet. Den er viktig for hvordan du har det på jobb, og den er også viktig for hvordan du har det utenfor jobb. Hvem blir du i møte med lederen din? Hvem blir du i møte med dine kollegaer? Hvem blir du i møte med arbeidsoppgavene? Liker du den du blir på jobb?

 

Kjernen i karrierehelsemodellen handler om hvem vi blir møte med arbeidsplassen, og hvem vi lar arbeidsplassen bli i møte med oss. Karrierehelse handler om samspillet mellom de fysiske, emosjonelle, mentale, spirituelle og sosiale aspektene, som også utgjør byggesteinene i karrierehelsemodellen. Disse byggesteinene finner vi også igjen i våre samliv. Intimitet i kommer i flere former. Vi tenker ofte på sex eller fysisk intimitet som den mest åpenbare formen. I et holistisk perspektiv er det mer enn det fysiske som ligger til grunn for trygge, nære og gode relasjoner.

 

Fanget eller fri?

Mange kvinner knytter jobben sin til sin identitet, mening og selvrealisering. For noen er arbeidet en sentral kilde til mening i livet. Andre opplever imidlertid at arbeidslivet ikke lever opp til forventningene om å være meningsfylt. Vi har nå større frihet til å velge utdanning, jobb og karriere enn noensinne, men med friheten følger også et ansvar. Vi er ansvarlige for vår egen suksess. For noen kan dette føles frigjørende og gi store muligheter, en følelse av å kunne bli hva man vil. Men for andre kan friheten føles begrensende og tyngende. Frykten for å velge feil og presset for å velge riktig kan oppstå. Mellom disse to ytterpunktene kan det oppstå karriereskam, en følelse av utilstrekkelighet, en følelse av å måtte prestere, gjerne på flere arenaer, og en følelse av å aldri kunne hvile. Dette kan på sikt føre til stress, utmattelse og til og med utbrenthet.

 

Når er det riktig å bli i jobben, og når er det riktig å gå?

Arbeid blir ofte fremhevet som en kilde til god helse. Selv om arbeidet i mange tilfeller er helsefremmende, kan det også være en kilde til uhelse og skape støy i nære relasjoner. Mange har forventninger om at jobben skal bidra til personlig utvikling, mening og fellesskap. Men i noen tilfeller kan jobben føre til kjedsomhet, meningsløshet og følelse av utenforskap. Jobben lever ikke opp til forventningene. I andre tilfeller kan jobben bli en arena der anerkjennelse, prestasjon og status presser en til å gå på kompromiss med seg selv.

 

Finn motet til å gå for det du ønsker deg

Mange ønsker å gjøre et karrierebytte, men opplever hindringer som holder dem tilbake: frykt for det ukjente, behovet for å vite hva man går til, og usikkerhet om hvor man skal begynne. Økonomiske forpliktelser, følelsen av å være alene og bekymringene om hva andre vil mene påvirker oss ofte mer enn vi er klar over. Selv om man ønsker å forlate jobben, blir man likevel værende. Å dele disse tankene med noen nære kan styrke båndene og gi en følelse av støtte. Det er en kunst å ta seg selv og sine behov på alvor. God karrierehelse innebærer å være ærlig med seg selv om hva man trenger og hva som er viktig for en. Det krever mot å utforske i hvilken grad man går på kompromiss med seg selv. Spørsmål som «Hva har jeg ofret så langt?» og «hva er jeg villig til å gi slipp på?» er viktige å reflektere over.

 

Autentisitet eller tilhørighet?

Vi trenger alle å bli sett, hørt og tatt på alvor. Samtidig kan ingen lese tankene våre, derfor er det viktig å sette ord på hvordan man har det og hva man trenger. Vi har alle behov for å føle tilhørighet og være oss selv. Jo mer opptatt vi blir av å passe inn, holde ting for oss selv og fikse alt alene, jo mer føler vi at vi må inngå kompromisser. Velger du det som er riktig og viktig for deg, eller det du tror andre forventer av deg? Kanskje kjenner du deg igjen i en situasjon på jobben der du svarte ja, når du egentlig ønsket å si nei.

 

Vi er stadig i endring

Hvordan og hvorfor jobben påvirker oss vil variere avhengig av ulike faser i livet. I forskjellige livsfaser vil det være ulike behov som er med på å definere balansen mellom jobb og privatliv. Det er viktig å huske at work-life balance ikke er en statisk tilstand, men en kontinuerlig prosess. Ved å jobbe med å ta vare på karrierehelsen din, ved å sette grenser, hvile, jobbe i tråd med dine verdier, og jobbe mot dine egne karrieremål og drømmer, vil du ikke bare kunne unngå å gå på kompromiss i dine nære relasjoner, men du viser også andre at du har selvrespekt og utviser selvomsorg, at du tar deg selv på alvor.

 

5 tips for å ivareta karrierehelsen og intimiteten i nære relasjoner

 1. Bli mer bevisst. Ta deg tid til å reflektere over din egen situasjon. Ved å være oppmerksom på hvordan det står til med din karrierehelse får du et ærlig ståsted å navigere ut ifra.

 2. Ikke bær på dette alene. Søk støtte hos dine nærmeste, kommuniser åpent om dine behov, og del tanker og følelser med noen du stoler på. Vær tydelig på hva du har behov for at den du deler med gjør. Trenger du at vedkommende lytter, kommer med råd, stiller deg gode åpne spørsmål, eller sparrer med deg.

 3. Øv deg på å ta deg selv på alvor, sett ord på det du trenger, og prioriter. Lær deg å si nei når det er nødvendig og sett klare grenser mellom jobb og privatliv. Prioriter tid til å hvile, slappe av og være til stede for de du er glad i.

 4. Reflekter over hva som er viktig for deg med og på jobb. Utforsk hvorvidt du går på kompromiss med deg selv i jobben. Hva er det som gir deg mening og ro.

 5. Take action. Lag en god plan for å ta de nødvendige stegene for å ivareta deg selv på jobb i og dine nære relasjoner. Det kan innebære at du kanskje må gjøre noen endringer som kan både kjennes skummelt og befriende.

 

Oppmerksomt til stede

Ved å være oppmerksom på karrierehelsen din, og ta aktive valg som ivaretar både behovene dine på jobben og i dine nære relasjoner, kan du skape en mer harmonisk og tilfredsstillende tilværelse. Ta deg tid til å reflektere over din egen situasjon, ta grep der det er nødvendig, og søk støtte og samarbeid med dine nærmeste for å oppnå en balanse som fungerer for deg. Gjennom å ta vare på karrierehelsen kan du sikre en nærmere og mer intim tilknytning til de og det du bryr deg mest om. Det trenger ikke være enten eller, enten jobb eller privatliv. Husk at du kan skape både og. Nærhet til jobben trenger ikke å skape avstand til våre nærmeste. Bruk heller disse arenaene berike hverandre.

bottom of page