• Elaine

Endringer og overganger

I denne episoden er tema overganger, og du kan bli bedre kjent med de ulike fasene vi ofte ubevisst beveger oss gjennom når en endring oppstår. De fleste av oss vil oppleve ulike overganger og overgangsfaser i løpet av livet, spesielt med tanke på utdanning, jobb og karriere. Det er ikke endringene i seg selv som er det mest utfordrende. Det er de ulike psykologiske aspektene ved å befinne seg i en overgang hvor selve endringen er katalysatoren. Det å starte på en utdanning, avslutte en utdanning underveis, starte i jobb, bytte jobb, bli nedbemannet, bli sykemeldt og andre hendelser er ofte starten på en overgang.© Copyright 2021 
Leading Minds Elaine Bloom

Laget av medmennesker - KJDesign