• Elaine

For alle som er karrieremessig berørt av situasjonen vi nå befinner oss i

I denne ekstraordinære episoden har jeg ønsket å løfte frem de spørsmålene, bekymringene og tankene mange sitter med knyttet til jobbsøk, karriereutvikling og karriereplanlegging nå og frem i tid.  


Det har kommer inn flere hundre spørsmål som har blitt kategorisert og satt i system. Med meg i denne episoden har jeg leder ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo og Aftenposten sin jobbekspert Gisle HellstenSammen svarer vi på spørsmål, deler refleksjoner, nyttig informasjon om hvor du kan henvende deg får å få gratis karriereveiledning, nyttig nettsider, hvem det kan være lurt å kontakte, hvorfor og hvordan du kan vise solidaritet overfor kollegaer og venner.


Vi svarer på spørsmål som omhandler alt fra om det nå er fornuftig å ta nettbaserte kurs eller utdannelser, til hvordan håndtere overgangen mange nå står i, til refleksjoner rundt opplevelsen av kaos, til hvordan man nå utvikle omstillingskompetanse. Vi tar også for oss om man bør avvente å se hva som skjer med arbeidsmarkedet, til hvordan få på plass en god CV og søknad, til om man bør kontakte arbeidsgivere, til om det er lurt å komme seg på youtube og LinkedIN. Vi snakker også om hva som kan være fornuftig å trene på av ferdigheter og hvordan prioritere, til hva som kan være lurt å få struktur på og sette i system fra et karriereperspektiv. Vil du vite mer om karrieresenteret, sjekk ut https://www.uio.no/studier/karriere/https://podcasts.apple.com/no/podcast/29-ekstraordin%C3%A6r-episode-for-alle-som-er-karrieremessig/id1475007704?i=1000468704924
© Copyright 2021 
Leading Minds Elaine Bloom

Laget av medmennesker - KJDesign