• Elaine

Prosjekt «Uredigert By Bloom» fortsetter som foredrag

I forlengelse av «Uredigert By Bloom» har grunnpilarene blitt plattform for foredrag i ulike offentlig institusjoner hvor menneskemøter er en del av hverdagen.