• Elaine

Selvledelse for lederen i unntakstilstanden vi nå er i, med gjest Carina Carl, psykolog og forfatter

I denne ekstraordinære episoden er tema: "ledelse og selvledelse. Mange ledere befinner seg nå i en svært krevende situasjon. Derfor har Carina og jeg valgt å gjøre en episode sammen hvor intensjonen er å bidra til å belyse ulike aspekter ved det å være leder som vi håper kan være til hjelp. Gjennom kloke innfallsvinkler og gode råd gjør Carina psykologi tilgjengelig slik at det blir forståelige, konkret og praktisk. Carina svarer også på en god del spørsmål som har blitt sendt inn fra ledere rundt om i landet. Spørsmålene omhandler alt fra egoisme til skam, motløshet, følelse av tomhet, hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen, til det å oppleve å være overarbeidet, til hvordan sette grenser, prioritere og ta vare på seg selv og sine medarbeidere, og de som er rundt. Vil du vite mer om Carina, sjekk ut www.carinacarl.no


Lyt til episoden


© Copyright 2021 
Leading Minds Elaine Bloom

Laget av medmennesker - KJDesign