top of page

Om meg

Livet består av både store og små, planlagte og uplanalgte hendelser som våre karrierevalg er innbundet i. 

 • Hvilke hendelser har påvirket deg og dine karrierevalg

 • Hva opplever du er riktig og viktig for deg i arbeidslivet?

 • Hva ønsker du deg mer av?

 • Hva holder deg tilbake

 • Liker du den du blir på jobb?

 • Hvor får du verdi fra?

 

"Livet må leves forlengs, men forstås baklengs"

- Søren Kirkegaard

Litt bakgrunn

Hvorfor jeg gjør det jeg gjør...

Året er 1997, 59 år gammel blir pappa nedbemannet. Usikkerhet, skam og avslag på avslag preget hans hverdag i lang tid. Han er en av mine store inspirasjonskilder for han ga aldri opp. Han søkte på utallige jobber, sendte flere hundre søknader og på et tidspunkt hadde han tre jobber. Han gikk blant annet gikk med avisene på natten. Etter en stund valgte han å ta utdanning i en alder av 60 år. 

 

Dette gjorde noe med 13 år gamle meg, og jeg bestemte meg for tre ting.  

 • Jeg skulle ha eget firma, og jobbe med mennesker som befant seg i lignende situasjoner, hvor jeg skulle støtte og hjelpe de som falt utenfor arbeidslivet av ulike årsaker + hjelpe de som var i jobber de var usikre på. 

 • Jeg ønsket et lederrolle hvor jeg kunne sørge for at alle på arbeidsplassen hadde det bra, og følte seg ivaretatt og inkludert.

 • Jeg ville å bidra til et rausere og mer inkluderende samfunn med et blikk på det hele menneske i og med at jobb, karriere og utdanning ikke kan isoleres fra andre arenaer i livet. 

Og dette har både påvirket utdanningsvalg og min karrierevei..

Jeg er utdannet pedagog fra Universitetet i Oslo, og karriereveileder med en mastergrad karriereveiledning fra  Universitetet i Sørøst- Norge. Jeg er sertifisert NLP Leader Master Coach, og sertifisert innen nevrovitenskap med fokus på ledelse og organisasjonsutvikling fra MIT SLOAN. 

 

Jeg har også videreutdanning innen

 • Helsepsykologi

 • Arbeidspsykologi

 • Strategisk kompetanseledelse og læringskultur

 • Coaching, mentoring og positiv psykologi

 • Executive Coaching & Team Coaching

Erfaring

Av arbeidserfaring står arbeidsinkludering, integreringsarbeid, lederskap, tjenesteutvikling, fagansvar, gruppeveiledning, faglærer, foreleser, mentral trener, foredragsholder, kursvirksomhet, konferansier, gründerskap, med en god dose  inkluderingsarbeid og pionerarbeid som utviklingen av karrierehelsemodellen F.E.M.S.S

Jeg er svært opptatt av en bærekrafig og helhetlig tilnærming til jobb, utdanning, arbeid og karriere, og har en eklektisk tilnærming i måten å jobbe på. Vi er hele mennesker, så de fysiske, mentale, emosjonelle, spirituelle og sosiale komponentene må taes hensyn til i arbeid med karriereutvikling. 

 

For meg er dette helhetlige blikket helt sentralt, og det var bakteppe for utviklingen av karrierehelsemodellen som du kan lese mer om på www.karrierehelse.no 

Relevant erfaring og utdannelse

Utdannelse

 • Sertifisering i nevrovitenskap med fokus på ledelse, business og organisasjonsutvikling

 • Mastergrad i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst - Norge

 • Utdannet pedagog fra Universitet i Oso

 • Tilleggsutdanning i kompetanseledelse og læringskultur, coaching, mentoring og positiv psykologi, Executive coaching og teamcoaching fra Handelshøgskolen BI

 • Sertifisert NLP Practitioner Coach og NLP Leader Master Coach

 • Over ti års erfaring som prosjektleder, fagansvarlig leder og avdelingsleder

 • Faglærer for mental trening og kommunikasjon gjennom AFPT

 • Kåret til en av de fremste ledertalentene i Norge 2 år på rad gjennom E24 og Assessit

 • Erfaring med frivillig arbeid i forbindelse med ungdom og utenforskap

 • Lanserte Karrierekurs.no under Covid - En  online portal som tilbyr karrierekursvideoer

bottom of page