Om Elaine

Historie

Livet består av både store og små, planlagte og uplanalgte hendelser som også våre karrierevalg er innbundet i. Det er spesielt en hendelse som skiller seg. Året er 1997, 59 år gammel blir Elaine sin far nedbemannet. Usikkerhet, skam og avslag på avslag preget hans hverdag i lang tid. Han er en av hennes store inspirasjonskilder forhan ga aldri opp. Han søkte på utallige jobber, sendte flere hundre søknader og på et tidspunkt hadde han tre jobber. Han gikk blant annet gikk med avisene på natten. Etter en stund valgte han å ta utdanning i en alder av 60 år. 

 

Dette gjorde noe med 13 år gamle Elaine, og hun bestemte meg for tre ting.  

 • Hun skulle ha eget firma og jobbe med mennesker i lignende situasjoner som hennes far.

 • Hun skulle jobbe som leder og sørge for at alle på arbeidsplassen hadde det bra.

 • Hun ønsket å bidra til en inkluderende samfunn med plass til alle. 

Elaine startet sitt eget firma i 2011. Hun har fjorten års ledererfaring bak seg, flere tusen karriereveiledningstimer både i Norge og i utlandet. 

Elaine er en samfunnsengasjert sosial entreprenør som er opptatt av bidra til tenkning og handling omkring valg av arbeid og utdanning. Særlig er hun opptatt av mangfold, inkludering og bærekraft.

 

 

Erfaring
 • Mastergrad i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst - Norge

 • Utdannet pedagog fra Universitet i Oso

 • Tilleggsutdanning i kompetanseledelse og læringskultur, coaching, mentoring og positiv psykologi, Executive coaching og teamcoaching fra Handelshøgskolen BI

 • Sertifisert NLP Practitioner Coach og NLP Leader Master Coach

 • Over ti års erfaring som prosjektleder, fagansvarlig leder og avdelingsleder

 • Faglærer for mental trening og kommunikasjon gjennom AFPT

 • Kåret til en av de fremste ledertalentene i Norge 2 år på rad gjennom E24 og Assessit

 • Erfaring med frivillig arbeid i forbindelse med ungdom og utenforskap

 • Lanserte Karrierekurs.no under Covid - En  online portal som tilbyr karrierekursvideoer