Om

Hvorfor jeg gjør det jeg gjør...

Året er 1997, og min far, 59 år gammel, blir nedbemannet. Usikkerheten og skammen preger hans hverdag. Avslagene hoper seg opp, og håpet svinner. Men han er en av mine største inspirasjonskilder, for han ga aldri opp. Pappa søkte på utallige jobber, sendte flere hundre søknader, og på et tidspunkt hadde han tre jobber samtidig. Han gikk blant annet med aviser om natten. Etter en stund valgte han å ta utdanning i en alder av 60 år.

Dette gjorde noe med 13 år gamle meg. Jeg så styrken og utholdenheten hans, og jeg bestemte meg for tre ting:

Jeg skulle starte mitt eget firma og jobbe med mennesker i lignende situasjoner som pappa, støtte og hjelpe dem som faller utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, og hjelpe dem som var usikre i jobbene sine.J

Jeg ønsket en lederrolle hvor jeg kunne sørge for at alle på arbeidsplassen hadde det bra, følte seg ivaretatt og inkludert.

Jeg ville bidra til et rausere og mer inkluderende arbeidsliv med fokus på hele mennesket. Jobb, karriere og utdanning kan ikke isoleres fra andre arenaer. Slik ble KARRIEREHELSE til. Ideen kom til meg i 2012, og jeg har brukt 10 år på å samle data, ta etter-og videreutdanning, hjelpe, støtte og jobbe med mennesker fra over 80 nasjonalitere mellom 16 og 65 år. for å endelig lansere KARRIEREHELSEMODELLEN F.E.M.S.S i  2022.

.Gjennom mitt arbeid ønsker jeg å bygge broer mellom mennesker og muligheter. Jeg tror på et samfunn hvor alle har en plass, hvor hver enkelt blir sett, hørt og verdsatt.

Og dette har både påvirket utdanningsvalg og min karrierevei..

Jeg er pedagog, med en master i karriereveiledning. Sertifisert NLP Leader Master Coach. Sertifiert innen nevrovitenskap med fokus på ledelse- og organisasjonsutvikling.​ Etter-og videreutdanning innen strategisk kompetanseledelse og læringskultur. Coaching, mentoring og positiv psykologi. Executive Coaching & team Coaching. I tilegg har jeg utdannet meg innen arbeidspsykologi, helsepsykologi, og fremtidens arbeidsliv med fokus på KI, bærerkaft, likestilling og mangfold.

Erfaring

En rød tråd gjennom min karriere hittil har dreid seg om oss mennesker. Hvem vi blir i møte med hverandre. Hvem vi blir i møte med arbeidsplassen, kollegaene, arbeidsmiljøet, arbeidsoppgavene, ledelsen, ja med arbeidslivet som byr på så mangt.

Med solid erfaring fra flere fagfelt og lederskap innen områderbåde privat og offentlig sektor er min ekspertise og spisskompetanse innenfor;
- Leder-og organisasjonsutvikling.
- Endrings-og omstillingsprosesser.
- Fag-og kompetanseutvikling.
- Innovasjon-og tjenesteutvikling.
- Foredrag-og workshops.

Særlig har utenforskap- og inkluderingsarbeid over mange år ført meg til arbeid med mennesker fra enn 80 ulike nasjonaliteter fra «all walks of life» i prosesser knyttet til utdanning, jobb, karriere og arbeidsliv.

Av arbeidserfaring står arbeidsinkludering, integreringsarbeid, lederskap, tjenesteutvikling, fagansvar, gruppeveiledning, faglærer, foreleser, mentral trener, foredragsholder, kursvirksomhet, konferansier, gründerskap, med en god dose inkluderingsarbeid og pionerarbeid som utviklingen av karrierehelsemodellen F.E.M.S.S.