top of page

Om Elaine

Historie

Livet består av både store og små, planlagte og uplanalgte hendelser som våre karrierevalg er innbundet i. Det er spesielt en hendelse som skiller seg. Året er 1997, 59 år gammel blir pappa nedbemannet. Usikkerhet, skam og avslag på avslag preget hans hverdag i lang tid. Han er en av mine store inspirasjonskilder forh an ga aldri opp. Han søkte på utallige jobber, sendte flere hundre søknader og på et tidspunkt hadde han tre jobber. Han gikk blant annet gikk med avisene på natten. Etter en stund valgte han å ta utdanning i en alder av 60 år. 

 

Dette gjorde noe med 13 år gamle meg, og jeg bestemte meg for tre ting.  

 • Jeg skulle ha eget firma og jobbe med mennesker som befant seg i lignende situasjoner som var i lignende situasjoner som pappa.

 • Jeg skulle jobbe som leder og sørge for at alle på arbeidsplassen hadde det bra og følte seg ivaretatt og inkludert.

 • Jeg ønsket å bidra til et rausere samfunn med plass til alle. 

Jeg startet eget firma i 2011, og har nå flere tusen timer med ledelse, rekruttering, coaching, mentaltrening, undervisning og karriereveiledning med meg i inn arbeidet mitt. 

Jeg er svært opptatt av en helhetlig tilnærming til utdanning, arbeid og karriere. Det fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle er viktige komponenter som påvirker hverandre gjensidig. For meg er det helt sentralt at disse kompontene er med inn i  karriereveiledningen, karriereutviklingen og karriereplanleggingen. 

 

 

Relevant erfaring og utdannin
 • Sertifisering i nevrovitenskap med fokus på ledelse, business og organisasjonsutvikling

 • Mastergrad i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst - Norge

 • Utdannet pedagog fra Universitet i Oso

 • Tilleggsutdanning i kompetanseledelse og læringskultur, coaching, mentoring og positiv psykologi, Executive coaching og teamcoaching fra Handelshøgskolen BI

 • Sertifisert NLP Practitioner Coach og NLP Leader Master Coach

 • Over ti års erfaring som prosjektleder, fagansvarlig leder og avdelingsleder

 • Faglærer for mental trening og kommunikasjon gjennom AFPT

 • Kåret til en av de fremste ledertalentene i Norge 2 år på rad gjennom E24 og Assessit

 • Erfaring med frivillig arbeid i forbindelse med ungdom og utenforskap

 • Lanserte Karrierekurs.no under Covid - En  online portal som tilbyr karrierekursvideoer

bottom of page