HVA ER DITT NESTE RIKTIGE OG VIKTIGE STEG?

 

KARRIEREVEILEDNING

En karriereveileder kan bidra på mange måter, og med mye forskjellig. Noen vet hva de vil studere/jobbe med. Noen trenger hjelp til CV og søknadsprosessen. Noen har behov for hjelp til å velge,  finne retning eller bytte retning og utforske nye muligheter. Sammen kan vi avdekke  hva du trenger hjelp og støtte til. 

 

Dialog er det viktigste verktøyet vi har for du er eksperten i eget liv, og gjennom å kartlegge, sortere og reflektere, jobber vi også med din kompetanse, samt egenskaper, interesser, verdier og fremtidstanker kombinert med andre viktige elementer.

 

På den måten kan du bli mer bevisst slik at du kan ta de valgene som er riktige og viktige for deg DEG!

hans-peter-gauster-252751-unsplash.jpg
Hjelp til å ta valg

Personlig Karriereveiledning

Ønsker du hjelp til å velge studie / komme i arbeid etter studiet. Ønsker du hjelp til å karrierevalg, komme tilbake i arbeid, endre retning og  gjøre noe nytt?

 

Fullbooket ut juni 2021
matthew-henry-18987-unsplash.jpg
Bedriftsstøtte

Bedrift Karriereveiledning

Støtte til karriereplanlegging av ledere / medarbeidere.

Støtte til karriereutvikling av ledere / medarbeidere.

Støtte i nedbemanningsprosesser med fokus på karrierekompetanse

Fullbooket ut juni 2021
Orange Tulip
Veldedig

Veldedig 

Karriereveiledning 

Kjenner du noen som du tenker kunne hatt utbytte av karriereveiledning? Skriv noen linjer om hva som gjør at du tenker denne at denne personen kunne ha behov for støtte

Fullbooket ut juni 2021
 

FOREDRAG

Ønsker du/dere et foredrag som"sitter i" lenge etterpå? Med solid erfaring innen både improvisasjon, presentasjonsteknikk, storytelling og med fokus på dramaturgi, troverdighet og gjennomslagskraft er det uten tvil kraft i foredragene som leveres. 

 

 Med erfaring fra mindre scener med 10 i salen, opptil mellomstore scener med 400  i salen, til London med over 10.000 i salen er pedagogikken og forståelsen for hva som skal formidles essensiell. 

 

For meg handler det om å levere en unik opplevelse som gjør noe med de som hører på, noe i deg er annerledes når foredraget er over.

_TES8640.jpg
BloomTalks

Foredrag

Foredragene skreddersys i dialog i henhold til bl.a behov, ønsket innhold og ønsket effekt. 

 

Mest etterspurte foredrag:

1) Uredigert by Bloom

    2) Din fremtid - Ditt valg

           3) Personlig kommunikasjon 

    4) Mindset - Hvorfor det

StockSnap_UERN0XQ1OR.jpg
Bedre sammen

Workshop

Workshops skreddersys i dialog i henhold til bl.a behov, ænsket innhold og effekt

Mest etterspurte workshop

           1) Kultur & kommunikasjon

             2) Mindset - mål og mening

          3) Personligheter og roller

4) Relasjonsbygging

Skjermbilde 2018-09-22 kl. 21.36.59.png
Momentum

KickOff

KickOff skal være et høydepunkt. Det kan gjerne markere starten på noe nytt, noe annerledes, noe spennende eller rett og slett være en feiring.

Kombinasjon av informasjon, inspirasjon og motivasjonsboost gjør ofte KickOff til noe minneverdig for alle 

COACHING

Coaching kan være en forandringsprosess som kan bestå av ulike metoder, verktøy og teknikker som oppstår gjennom samhandling og dialog. 

 

En Coach kan bidra på mange måter, og tema for Coachingen er det du som eier. I Coaching fokuserer vi ofte på mål og hvordan du kan oppnå de, samt vi ser på nåsituasjon knyttet til personlig kommunikasjon, og jobber ofte med tanksesett. Det kan være mønstre og overbevisninger som kan være med på å holde deg tilbake.  

 

Det finnes flere områder for Coaching: Relasjoner, måloppnåelse, prestasjoner, jobb, selvfølelse, stressmestring og psykisk og fysisk helse m.mer

2017-11-30_20-05-01.png
Mot til å velge

Personlig Coaching

Hva er det du egentlig vil, og hva er viktig for deg på ulike områder i livet kan variere, og av og til  være vanskelig å finne ut av. Få støtte til å kartlegge, sortere, sette ord på, og arbeide med du ønsker og hva du trenger

Fullbooket ut juni 2021
water-1287253_1920.jpg
Etikk og kultur

BedriftsCoaching

LederCoaching og utvikling av lederplattform.

Støtte i rekrutteringsprosesser,

 onboardingprosesser, den vanskelige samtalen, arbeid med kultur og trygghet, og arbeid med bedtriftsetikk og verdier.

Fullbooket ut juni 2021
 

KONFERANSIER 

Jeg trives veldig godt i rollen, og har solid erfaring med små, mellomstore og store konferanser med opp til 450 mennesker. Jeg har blant annet vært konferansier for integreringskonferansen, frivillighetskonferansen, mattematikkkonferansen, botilbud for eldre med demens og andre konferanser.

 

Jeg er vant til å ha ansvar for det tekniske under selve konferansen, samt foredragsholderne iht til tidsstyring, oppmikking o.l.  

 

Gode rutiner på tidsstyring, og rå på å håndtere det uforutsette.

ured.jpg
Profesjonalitet

Konferansier

En god konferansier kan være forskjellen som utgjør forskjellen på helhetsinntrykket publikum sitter igjen med.