REFERANSER

Elaine Bloom har en evne få er forunt å ha til å se mennesker og forstå deres potensiale. Hun er åpen, uredd, inkluderende med en klar dedikasjon mot å gi muligheter og ansvar til kolleger og kursdeltakere. Det banker et stort, generøst hjerte i Elaine. Hun mestrer å lede og inspirere med respekt og innsikt, slik at hver og en hun kommer i kontakt med vet hvor hun er i enhver prosess og hva som forventes og – ikke minst – hun formidler dette på en positiv og inspirerende måte som får mennesker til å vokse.Elaine er en ressurs jeg sjelden har sett maken til i mine mer enn 30 år som leder.  

Finn Wang
Karriereveileder

Speechmark

Jeg opplevde karriereveiledningen med deg som svært profesjonell og ekte. Du gjorde meg raskt komfortabel ved at vi kunne være åpne med hverandre og dele tanker. Ved første møte fikk vi kartlagt mye av min kompetanse, samt snakket om veien videre.

Du var flink til å følge meg opp og jeg merket at det var en stor motivasjon i seg selv å vite at du genuint ønsket at jeg skulle lykkes. ette gjorde at jeg følte meg veldig godt ivaretatt og trygg. Det er ekstremt viktig å føle seg trygg i en sånn prosess og ved at vi begge to var ærlige med hverandre klarte vi å gjennomføre flere søknadsprosesser takket være ekstremt god veiledning fra deg. Tusen takk for at du hjalp meg så mye. Det setter jeg ekstremt stor pris på!

TLBJ - 2018

Speechmark

I mitt samarbeid med Elaine har jeg lært utrolig mye om meg selv og vokst som person. Vi har jobbet med større og mindre utfordringer knyttet til både arbeid og på det private plan. Jeg har fått kartlagt mine "gråsoner" og virkelig funnet mine rette verdier. Elaine er et menneske det er enkelt og samarbeide med, hun er dyktig i sine tolkninger og for min har hun truffet spikeren på hodet i alle utfordringer som har vært. For meg har hun vært en viktig støttespiller i mange situasjoner og har gitt meg en trygghet og styrke til å gå rakrygget inn i "gråsonene". Tilbake sitter jeg med mye nyttige verktøy og aha opplevelser om egen styrke som gjør at jeg møter utfordringer mer trygg og ser løsninger, ikke problemene.

 

I.O. - 2020

Speechmark
Speechmark

Etter å ha bodd og jobbet utenlands i flere år, hjalp Elaine meg å se nye karrieremuligheter og kartlegge egen kompetanse da jeg skulle flytte hjem igjen. Hun er en god sparringspartner med en unik innsikt i og oversikt over arbeidsmarkedet i Norge.

Hun ga konkrete og praktiske råd, samtidig som hun hjalp meg å sette ord på erfaringer og ferdigheter utover den formelle kompetansen og utdannelsen min, og gjorde meg bevisst på overføringsverdien også til andre bransjer. 

 

 A.S. - 2020

Speechmark

I have traveled the world and seen many many many speakers. You are definitely one of the top three speakers I have ever seen. The way you used storytelling, the flip over, body language, the stage, and how you captivated the crowd and spoke with us, not to us. Mind blowing. 

 

Alan Aragon - USA - 2018 

Særlig vil jeg trekke frem hennes evne til å skape resultater gjennom andre ved å etablere ekstrarolleatferd gjennom støtte, situasjonsbestemt ledelse, relasjonsfokus og beundringsverdig handlekraft. Og kanskje aller mest gjennom evnen til å engasjere, motivere og hente ut potensialet i medarbeidere rundt seg.Jeg gir Elaine mine varmeste anbefalinger. Heldig er den organisasjon som får dra nytte av hennes egenskaper!

 

Anders Moberg
  Avdelingsleder
  

Speechmark

Elaine har vært tilknyttet Akademiet For Personlig Trening som fagansvarlig for mentaltrening, kommunikasjon og coaching siden 2012, og vi er glade for at hun fortsatt samarbeider med oss.

 

Hennes ekstreme energi og humør overgås bare av hennes brennende lidenskap og kunnskap om hvordan man får mennesker til å prestere optimalt.

 

I en verden som stiller høyere krav enn noen gang og med et økende behov for å investere i menneskelige ressurser vil Elaine bidra med de nødvendige verktøyene som får frem det beste i menneskene hun berører. Vi er beæret over å ha henne i vårt fagteam og ser med stor glede på hvordan hun forandrer verden på sin vei.

Espen Arntzen
Grunnlegger og daglig leder av
Akademiet For Personlig Trening - 2020

Speechmark
Speechmark